DAŇOVÝ  PORADCE  A  CERTIFIKOVANÁ  ÚČETNÍ

JANA POBUDOVÁ, DiS

O FIRMĚ

                 Absolvovala jsem vyšší odbornou školu se zaměřením na firemní management pro průmyslové a obchodní firmy jako diplomovaný specialista (DiS). V účetnictví a daních mám dlouholetou praxi jak z podnikových účtáren, tak zkušenosti v rámci poskytování služeb.

             Jsem členem Komory daňových poradců (číslo osvědčení 3842)

s oprávněním poskytovat právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

             Zpracování účetnictví a souvisejících služeb poskytuji na základě certifikace Svazu účetních (1.stupeň - účetní asistent - číslo osvědčení 3181). Dále jsem získala 2. stupeň certifikace účetních – bilanční účetní (číslo osvědčení 200144). Pravidelně se rovněž věnuji dalšímu svému doškolování.

             Spolupracuji s malými a středními podnikatelskými subjekty a fyzickými osobami se zpracováním ve své kanceláři, v případě potřeby v kanceláři klienta.

Vedení účetnictví probíhá v účetních programech Pohoda, zpracování daňových přiznání pak v programu TaxEdit . Podle dohody s klientem lze využít i jeho účetní program (např. Helios, RIS, Scala, Účto-Tichý-Ježek, Fornax, BYZNYS Win, Vario, SAP Business One).

             Oboustranná spolupráce je zahájena na základě podepsané smlouvy, kde jsou zakotveny podmínky spolupráce, termíny, ceny za poskytnuté služby, práva, povinnosti a odpovědnosti. Cena je stanovena na základě dohody.

Pro případnou chybu ve zpracování jsem pojištěna.

             Podávání listin na úřady je zajištěno formou elektronické komunikace na základě elektronického podpisu.

S klienty je možné vést jednání také v anglickém jazyce .

English version
English version